Dedden BV luchtfoto

Project: Bikker


Schuifhek op perslucht bij een zwaar opdrijfsysteem.


Perslucht bediend schuifhek.